spacer

Priser for Agersø ruten 2017


Alle priser er tur/retur.

Gebyr ved ugyldig rejsehjemmel   500 kr.
     
Voksen tur/retur (fra det fyldte 16 år)   52 kr.
Barn tur/retur (7-15 år)   27 kr.
Børn 0-6 år er gratis   0 kr.
Gruppe på mindst 10 voksne - pr. voksen   47 kr.
Gruppe på mindst 10 børn - pr. barn   24 kr.
Voksen, fast medarbejder til øen (kræver kort udstedt af færgekontoret)   27 kr.


Priser for køretøjer og cykler
Alle priser er tur/retur, uden fører og passagerer.


Personbil/varevogn/autocamper privat max. 6 m., max. 3.500 kg.   138 kr.
Personbil/varevogn privat over 6 m., max. 3.500 kg.   205 kr.
Autocamper over 6 m., max. 3.500 kg.       276 kr.
Bus erhverv/autocamper/varevogn privat over 6 m., over 3500 kg.   619 kr.
Påhængsvogn max. 6 m. totallængde, max. 3.500 kg.   138 kr.
Påhængsvogn over 6 m., max. 3.500 kg.          315 kr.
Motorcykel   50 kr.
Cykel/knallert   26 kr.
Erhvervskøretøj t/r, uden fører og passagerer. Gælder for biler der er helt eller delvis erhvervskøretøj, gælder ikke for persontransport.    
Varevogn/trailer erhverv under 6 m., under 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)   28 kr.
Varevogn erhverv over 6 m., under 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)   40 kr.
Trailer over 6 m., max 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)   63 kr.
Lastbil/anhænger til lastbil og varevogn erhverv over 3.500 kg.   121 kr.
Lastbil + hænger   242 kr.
Traktor   46 kr.
Traktorvogn ekskl. traktor   63 kr.
Erhvervstransport er ikke gældende for, persontransport så som busser, taxa osv.
   
     
Værdikort A - 550 kr.   505 kr.
Værdikort B - 1.200 kr.   1.070 kr.
Værdikort C - 2.000 kr.   1.735 kr.
Værdikort D - 2.500 kr.   2.090 kr.
Gebyr for køb af værdikort   50 kr.
Nyt erstatningsfrikort ved bortkomst eller bliver ødelagt.   100 kr.
     
Ø-bo personbil/varevogn/trailer max. 6 mtr. totallængde, max. 3.500 kg.    75 kr.
Ø-bo personbil/varevogn over 6 m., max. 3.500 kg.   131 kr.
Ø-bo autocamper over 6 m.   151 kr.
Ø-bo motorcykel   39 kr.
Ø-bo knallert   15 kr.
Månedskort ø-bo personbil/varevogn privat max. 6 m., max. 3.500 kg.   1.145 kr.
Studiekort til unge fra 16-25 år med forældre boende på Agerø. Se forklaring og ansøgning under blanketter og vigtige oplysninger   27 kr.
     
Løst gods fra 10-100 kg. (max. 1x1 m.)   20 kr.
Vogn/bur   20 kr.
Øvrige varer på palle, pr. palle       28 kr.
Færgens vogn / Carl Medingvogn   58 kr.
Fisk pr. 100 kg.   3 kr.
     
Ekstratur inden for sejlplan / dagtimer + ordinær billetpris   416 kr.
Ekstratur udenfor fartplan + ordinær billet (Aftales med kontoret)   Dagspris
Ekstratur ud over fartplan + ordinær billet (Beredskab m.m.)   2.315 kr.
     
Års P-kort til indhegningen ved Stigssnæs færgehavn (købes på færgerne)     500 kr.
1/2 Års P-kort til indhegningen ved Stigssnæs færgehavn fra 1/7-31/12- 2017 (købes på færgerne)      300 kr.
   
Annoncering på info-skærm    
Opstart/grundbeløb   250 kr.
Varighed under 1 måned - pr. påbegyndt uge   63 kr.
Varighed 1 måned eller mere - pr. påbegyndt måned   125 kr.
Varighed maks 1 år.   1.250 kr.
     
Den rejsende er forpligtiget til at opsøge billettøren.
Personer med folkeregisteradresse på Agersø rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler, mod forevisning af frikort.