spacer

Priser for Omø-ruten 2017

Alle priser er tur/retur

Gebyr ved ugyldig rejsehjemmel   500 kr.
     
Voksen tur/retur (fra det fyldte 16 år)   94 kr.
Barn tur/retur (7-15 år)   47 kr.
Børn 0-6 år er gratis   0 kr.
Gruppe på mindst 10 voksne - pr. voksen   86 kr.
Gruppe på mindst 10 børn - pr. barn   44 kr.
Voksen, gælder faste medarbejdere til øen (kræver kort udstedt af færgekontoret)   47 kr.Priser for køretøjer og cykler
Alle priser er tur/retur, uden fører og passagerer.


Personbil/varevogn/autocamper privat max. 6 m., max 3.500 kg. - tur/retur   248 kr.
Personbil/varevogn privat over 6 m., max. 3500 kg.   314 kr.
Autocamper over 6 m., max. 3.500 kg.      498 kr.
Bus erhverv/autocamper/varevogn privat over 6 m., over 3500 kg.   1.049 kr.
Påhængsvogn max. 6 m. totallængde, max. 3.500 kg.   248 kr.
Påhængsvogn over 6 m. totallængde max. 3.500 kg.          403 kr.
Motorcykel   89 kr.
Cykel/knallert   43 kr.
Erhvervskøretøj t/r, uden fører og passagerer. Gælder for biler der er helt eller delvis erhvervskøretøj, gælder ikke for persontransport.    
Varevogn/trailer erhverv under 6 m., under 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)   49 kr.
Varevogn erhverv over 6 m., under 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)   61 kr.
Trailer over 6 m., max 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)   80 kr.
Lastbil/anhænger til lastbil og varevogn erhverv over 3.500 kg   206 kr.
Lastbil + hænger   412 kr.
Traktor   74 kr.
Traktorvogn ekskl. traktor   79 kr.
Erhvervstransport er ikke gældende for, persontransport så som busser, taxa osv.
   
     
Værdikort A - 550 kr.   505 kr.
Værdikort B - 1.200 kr.   1.070 kr.
Værdikort C - 2.000 kr.   1.735 kr.
Værdikort D - 2.500 kr.   2.090 kr.
Gebyr for køb af værdikort   50 kr.
Nyt erstatningsfrikort ved bortkomst eller bliver ødelagt   100 kr.
     
Ø-bo personbil/varevogn/trailer max. 6 mtr. totallængde, max 3.500 kg.   134 kr.
Ø-bo personbil/varevogn over 6 m., max 3500 kg.   246 kr.
Ø-bo autocamper over 6 m.   269 kr.
Ø-bo motorcykel   55 kr.
Ø-bo knallert   26 kr.
Månedskort ø-bo personbil/varevogn privat max. 6 m., max. 3.500 kg.   2.095 kr.
Studiekort til unge fra 16-25 år med forældre boende på Omø. Se forklaring og ansøgning under blanketter og vigtige oplysninger   47 kr.
     
Løst gods fra 10-100 kg. (max. 1x1 m.)   20 kr.
Vogn/bur   21 kr.
Øvrige varer på palle, pr. palle       41 kr.
Færgens vogn   76 kr.
Fisk pr. 100 kg.    3 kr.
     
Bestillingsfærge efter at kontoret har lukket + ordinær billet   1.030 kr.
Ekstratur udenfor fartplan (Aftales med kontoret) + ordinær billet   Dagspris
Ekstratur udenfor fartplan (Beredskab m.m.) + ordinær billet   3.308 kr.
Års p-kort til indhegningen ved Stigsnæs færgehavn (købes på færgerne)   500 kr.
1/2 års P-kort til indhegningen ved Stigsnæs færgehavn 1/7-31/12-2017 (købes på færgerne)   300 kr.
     
Annoncering på info-skærm    
Opstart/grundbeløb   250 kr.
Varighed under 1 måned - pr. påbegyndt uge   63 kr.
Varighed 1 måned eller mere - pr. påbegyndt måned   125 kr.
Varighed maks. 1 år   1.250 kr.
     
 Den rejsende er forpligtiget til at opsøge billettøren.
 Personer med folkeregisteradresse på Omø rejser
 gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler, mod forevisning af frikort.